نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

                         

     عشق را معنا بکن،  معنا اگر دارد بگو

                 ور نه هر کفری به جای عشق معنا می کنند


  • نجوا