نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

برخی حضرات اسرار دارند دوران پسا برجام را دوران گل و بلبل برای ملت ایران جلوه دهند. اما هر روز که می گذرد ،بیشتر به این واقعیت نزدیک می شویم که انگار بازی برد - برد نبوده ،بلکه فقط بردش برای کد خدا بوده و ما هم  گل زده ایم اما به دروازه خودی...

  • نجوا