نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

نسیمی حیات بخش در حال وزیدن است که نوید باران دارد. التهاب این روزهای دریای دور خبر از طوفانی نزدیک می دهد. موجی سهمگین در راه است که دلهای عاشق ما را نیز با خود خواهد برد تا اقیانوس معرفت حضرت دوست.هر چه هست طوفان نزدیک است.

اللهم عجل لولیک الفرج


  • نجوا