نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

گریه ام میگیرد وقتی تصور میکنم ، هنگامی که رسول خدا (ص) دست امیرالمومنین (ع) را بالا برد و زهرای اطهر (س) با خود زمزمه میکرد : روحی فداک یا امیر المومنین(ع)...

  • نجوا


در دست دادن با مصداق نماینده اسکتبار جهانی و شیطان بزرگ اگر فایده ای بود،مصدق سالها پیش به آن روزگار نمی افتاد...


  • نجوا


روزی بر خاک بغیع قدم خواهیم گذاشت که دیگر آل سعودی وجود نخواهد داشت.

روزی بر صحن قدس قدم قدم خواهیم گذاشت که دیگر اسرائیلی وجود نخواهد داشت.

از حالا تا بیست و پنج سال آینده فقط انتظار میکشیم و منتظر میمانیم.

  • نجوا

در دیدار اخیر جانبازان با حضرت آقا جانبازی در خواست حکم جهاد میکند.آقا با لبخند می گویند : ((من که حکم جهاد داده ،منتها نه جهاد نظامی)) و در ادامه از جهاد فکری ،فرهنگی و علمی سخن می گویند.

برادران و خواهران امروز در جهادیم.خدا نکند در جهاد به آنجا برسیم که ما در خواب غفلت باشیم و دشمن  بالای سر ما برسد.

  • نجوا