نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

شب عاشورا امام حسین ع به یارانش فرمود هر کس از شما حق الناسی به گردن دارد برود...او به جهان فهماند که حتی کشته شدن در کربلا هم از بین برنده حق الناس نیست.در عجبم از کسانی که هزاران گناه و حق الناس میکنند ولی معتقدند یک قطره اشک بر حسین (ع) ضامن بهشت آنهاست....
متن بالا از زبان عارفی همچون شهید چمران (ره) است که عرفان را در میدان های نبرد به دست آورد.نکته جالب این است که انسان اگر در یک ماه محرم که نه حتی اگر در هنگام ظهر عاشورا نیز کتاب بردارد و یک حقیقت از حقیقت های وجودی و رفتاری امام حسین (ع) را با جان و دل بفهمد و حتی یک بار به آن عمل کند شاید شایسته تر از کسی باشد که خود را در شورهای نفسانی این روزهای برخی عزاداری های فرمایشی غرق کند و پس از پایان عصر عاشورا آش همان آش و کاسه همان ... (منظورم از برخی عزاداری ها، عزاداریهای امروزه ی برخی مجالس است که از آن بوی نذری بانی های انگلیسی به مشام میرسد و سراسر آن شور حسینی که چه عرض کنم نمایش نفسانی است )(در ضمن البته از کرم و بخشش خاندان اهل بیت بعید هم نیست که همین تظاهرات نفسانی ما هم با دیده ی مهربانی و عطوفت آن بزرگواران موجب ثواب و آمرزش گردد)

  • نجوا

حال در کنار شور حسینی کمی هم پیرامون شعور حسینی تفکر کنید.باور کنید حادثه عاشورا در نتیجه اشتباهات و تعللات برخی خواص  جامعه اسلامی آن زمان بود.

  • نجوا