نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

تنور اتنخابات گرم و گرم تر می شود.

پیش بینی ها از رویایی قطعی جبهه مردمی نیروهای انقلاب با جبهه دوباره متهد شده اصلاحات و اعتدال دارد.حال شد همان دو قطبی که رهبری از آن نهی کرده بودند.

در این اوضاع اما امکان دارد که جناح سومی هم حرف هایی برای گفتن داشته باشد.آنقدر دولت اعتدال در اقتصاد و فرهنگ بد عمل کرد، که می شود جملات طوفانی و انتقادی ،دومینوی ریزش آراء دو جبهه را آغاز نماید.باید نشست و دید...  • نجوا

مطمئنا با این روند که جامعه آمریکا به پیش می رود و این شکاف اجتماعی و اقتصادی پیش آمده ،راهی تا پیچ تاریخی وعده داده شده نمانده.روزی که نظام سرمایه داری حاکم بر جهان  به سردمداری شیطان بزرگ فروخواهد ریخت و انقلاب اسلامی ایران فضایی جدید برای رشد خود خواهد یافت.حال باید منتظر دولتی ماند که اولا مشگلات فضای داخلی را مرتفع نماید، که حقیقتا رفع این معضل، زیر ساخت اصلی مرحله رشد برون گرای انقلاب خواهد بود  و ثانیا با مدیریت فضای جهانی،  الگوی مقاومت و  انقلابی گری را در صدر اندیشه های جهانی قرار دهد. دولت بعدی ناگزیر  باید در راستای زمینه سازی انقلاب جهانی امام مهدی (عج) قدم بردارد.

  • نجوا