نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

ای خوش تر از تمام دنیا با من

امروز تو با منی و فردا با من

هر جور که دوست داشتی با من باش

ای عشق! جواب دشمنانت با من

  • نجوا

آشفته و حیران و پریشان و خراب
این قصه عشق است ، نه مستان شراب
هر دم بفریبم ٬که دلم ٬ راست نبود !
آن زلف پر از ناز و لب همچو سراب

  • نجوا