نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

نکته دیگر حائز اهمیت آن است که در همه متون بررسی و نقد سیاست های غربی و یا دوران قبل از انقلاب ،   گاها ریشه های تعصب و نقد تندرو  مشاهده می گردد، حال که تاریخ و آیندگان نیازمند بررسی های بدون غرض و تعصب می باشند. باید به این موضوع توجه نمود که اگر تاریخ را با قلم های متعصب بنگاریم ، آیندگان به آسانی از آن سطر ها عبور و تاریخی جدید خواهند نگاشت.

  • نجوا

 

صراحتا و بی مقدمه می گویم ، به غیر از مشگلات خارجی که شاخص آنها استکبار جهانی است و هر چه قدر هم که روشن فکر باشی نمی توانی تاثیرات مضر و شیطانی آن را ماست مالی کنی، یکی از چالش های اصلی انقلاب آن دسته از آقا زادگانی هستند که نه سختی کشیده اند و نه کمبود بلکه دنیا را از دریچه آسایش و تجمل گرایی  این روز های پدران یقه سفید خود درک کرده و میبینند.


  • نجوا