نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

سر سفره سعودی مفت خوری میکنی و اپوزوسیون ملت ایرانی.

خاک بر سر جیره خواری که برای دشمنی با کشورش جیره خور  سعودی های دشمن ملت ایران می شود.

بگردید باز هم از این جیره خواران می شود داخل یا خارج کشور پیدا کرد.

خبرکوتاه است،  به نقل از ویکی لیکس: پول هزینه تحصیل عطاا... مهاجرانی را سعودی داده است.

#جیره_خوار #مفت_خور

  • نجوا