نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است


قطعا #عدالت تا آنجا اهمیت دارد که یک #حکومت ابتدا باید پایه های #مشروعیت خود را بر گسترش عدالت بنا نماید و سپس دست به #ایدئولوژی گرایی بزند.

  • نجوا