نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

هوای اردیبهشتی تو را کجا استشمام کنم ، من اینجا مانده ام ، مسیرم به سوی توست، شاید بهار دیگر نماند...

مرا با نگاهت آشنا کن ، دلتنگ میمانم تا ابد...  • نجوا