نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۸ مطلب با موضوع «امام خامنه ای(مدظله)» ثبت شده است

همانمقدار که اطمینان داشتم برجام به نتیجه نخواهد رسید ، به همان مقدار مطمئنم که در 25 سال آینده غده سرطانی به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت...

حال هرچه امثال زیباکلام ها میخواهند برای اسرائیل آبغوره بگیریند.این وعده قطعی است.این وعده ایست که مردی از جنس انقلاب داده و مطمئنا این وعده صادق خواهد بود.

امروز و پس از انتقال سفارت منحوس آمریکا به قدس اشغالی بیشتر از هر زمان دیگر به تحقق این وعده صادق نزدیک شدیم.

دوست دارم تا آن روز زنده باشم، فقط همین...

  • نجوا

در دیدار اخیر جانبازان با حضرت آقا جانبازی در خواست حکم جهاد میکند.آقا با لبخند می گویند : ((من که حکم جهاد داده ،منتها نه جهاد نظامی)) و در ادامه از جهاد فکری ،فرهنگی و علمی سخن می گویند.

برادران و خواهران امروز در جهادیم.خدا نکند در جهاد به آنجا برسیم که ما در خواب غفلت باشیم و دشمن  بالای سر ما برسد.

  • نجوا


چند سال است که حضرت آقا واژه ی پیچ تاریخی را به کار برده اند.شاید آن روز که ایشان این موضوع را بیان می کردند نسل ما موضوع را عمیقا درک نمی کرد. ولی هر روز که می گذرد با پوست و گوشتمان این واقعیت را درک می کنیم . با بغض هایمان بعد شنیدن اخبار منطقه و جهان. با اشک هایمان برای مظلومان  و با استغاثه هایمان برای ظهور...


  • نجوا

  • نجوا

  • نجوا


  • نجوا

  • نجوا
  • نجوا