نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۴ مطلب با موضوع «امام زمان(عج)» ثبت شده است


روزی بر خاک بغیع قدم خواهیم گذاشت که دیگر آل سعودی وجود نخواهد داشت.

روزی بر صحن قدس قدم قدم خواهیم گذاشت که دیگر اسرائیلی وجود نخواهد داشت.

از حالا تا بیست و پنج سال آینده فقط انتظار میکشیم و منتظر میمانیم.

  • نجوا


تسکین سر درد های شبانه ام را تازه فهمیده ام.سر من شور دارد ،غوغا دارد ،آرزو دارد.تسکین سر درد های من دستمال های دنیایی نیست.فقط یک سربند  سربازی که آن هم با دست های تو بسته شود.

اللهم عجل لولیک الفرج

  • نجوا

نسیمی حیات بخش در حال وزیدن است که نوید باران دارد. التهاب این روزهای دریای دور خبر از طوفانی نزدیک می دهد. موجی سهمگین در راه است که دلهای عاشق ما را نیز با خود خواهد برد تا اقیانوس معرفت حضرت دوست.هر چه هست طوفان نزدیک است.

اللهم عجل لولیک الفرج


  • نجوا


این لحظات از بهترین لحظات زندگی یک فرد است آنگاه که می توانی دست به دعا برداری و مطمئن باشی که دعایت مستجاب خواهد شد.پس دست به دعا بردار نه برای واماندگی هایت و نه برای دلتنگی هایت و نه برای سختی های دنیاییت ، بلکه برای مشگل گشایی که درمان تمام دردهای من و توست.در گذر تک تک لحظات امشب و به جای  گفتن هر خواهش دیگری فقط می گویم که اللهم عجل لولیک الفرج ...

  • نجوا