نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۳ مطلب با موضوع «دفتر اول نجوای زمانه» ثبت شده است

زمانی خواهد گذشت که تازه خواهیم فهمید که چگونه در حق خود ظلم کرده و در زمره غافلین بوده ایم.

شب ،هنگام تضرع و دعاست و ما غافل از این زمان با برکت که همچون هدیه الهی برای انسان خطاکار قرار داده شده است...

  • نجوا

انس با خاک معنای غربت می دهد و این غربت پایان ناپذیر است.الا اینکه بار سفر بربندی و راهی دیار عشاق شوی و جام بلای دنیا را بنوشی تا آسمانی شوی.

و شهدا اینگونه کردند که آسمانی شدند...

  • نجوا
شهادت را به اهل درد می دهند و ما هنوز شهادت را بدون درد میخواهیم...
  • نجوا