نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۲ مطلب با موضوع «دفتر سوم رهنامه عشق» ثبت شده است

جهاد همان راهی است که باید برای پای نهادن  در آن، دل از تعلقات دنیایی برید و چه بسا همین دل بریدن ها باشد که سبب نزدیکی انسان به پروردگارش خواهد شد .این مسیر همچنان رودی خروشان و زلال در حرکت است و انسانهای اللهی هستند که با این جریان هم سفر خواهند شد. وای بر آنان که سکون را همچون مردابی عفن  به حرکت در راه خدا ترجیح می دهند.

  • نجوا

                         

     عشق را معنا بکن،  معنا اگر دارد بگو

                 ور نه هر کفری به جای عشق معنا می کنند


  • نجوا