نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۸ مطلب با موضوع «طراحی ها» ثبت شده است

  • نجوا

  • نجوا


  • نجوا


  • نجوا

  • نجوا

  • نجوااگر با آمریکایی ها سر یک میز هم بنشینیم و مذاکره کنیم...

اگر با آنها قدم بزنیم و دست در دست هم عکس بیندازیم...

اگر ژست های دوستانه برای ما بگیرند و دست دوستی به سویمان دراز کنند...

یک خواسته بیشتر ندارند و آن اینکه...

ما نوکرشان باشیم.

بفهمید...


  • نجوا
  • نجوا