نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۲ مطلب با موضوع «پیامبر اکرم(ص)» ثبت شده است

گریه ام میگیرد وقتی تصور میکنم ، هنگامی که رسول خدا (ص) دست امیرالمومنین (ع) را بالا برد و زهرای اطهر (س) با خود زمزمه میکرد : روحی فداک یا امیر المومنین(ع)...

  • نجوا

http://www.pix2fun.net/wp-content/uploads/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5-5.jpg


بگذار داعش هر چه میتواند گردن بزند تا اسلام را مظهر خشم و تعصب کورکورانه جلوه دهد و شارلی ابدو هر چه میخواهد بنویسد و بکشد.فقط خدا می داند هر لحظه که می گذرد بشریت چه قدر  تشنه روزهای با تو بودن می شود.روز هایی که شما از عیادت دشمنتان هم نمی گذشتید.تفکر و فرهنگ به گل نسشته و ورشکسته غربی بالاخره روزی درخواهد یافت که شما جزء  رحمت للعالمین نبودید.
  • نجوا